CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > UBND huyện yêu cầu thực hiện nghiêm công tác lãnh đạo, điều hành trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

UBND huyện yêu cầu thực hiện nghiêm công tác lãnh đạo, điều hành trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Ngày đăng bài: 23/08/2021
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 20/8/2021 UBND huyện đã ban hành Công văn số 1478/UBND-VP chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác lãnh đạo, điều hành trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn bám sát địa bàn, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, trực giám sát, kịp thời chỉ đạo xử lý đối với các vụ việc phát sinh xảy ra thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Bố trí, phân công công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị mình trực trong các ngày nghỉ để giải quyết công việc, đặc biệt quan tâm giải quyết công việc quan trọng, cấp bách phát sinh, nhất là trong phòng, chống dịch, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị, địa phương và kịp thời giải quyết những vụ việc đột xuất trong các ngày nghỉ Lễ. Xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp, bảo đảm an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thông báo, quán triệt cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không đi ra khỏi địa bàn trong các ngày nghỉ Lễ; chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đối với lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung yêu cầu trực 100% và được trả lương, hưởng chế độ, phụ cấp theo quy định.
UBND các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức rà soát và yêu cầu tất cả người dân tại các tỉnh/thành khác trở về địa phương bắt buộc phải khai báo y tế, cách ly, xét nghiệm, tự theo dõi sức khỏe theo quy định của ngành Y tế để phòng dịch; hằng ngày trước 15 giờ tổng hợp số liệu báo cáo Ban Chỉ đạo COVID-19 huyện. Đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện tại địa bàn mình.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn kịp thời báo cáo UBND huyện những vấn đề nổi cộm, đột xuất xảy ra thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý và báo cáo tình hình chung trong 04 ngày nghỉ Lễ về UBND huyện trước 10 giờ 00 ngày 05/9/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
Lệ Thanh
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275