CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > UBND huyện tổng kết công tác năm 2020

UBND huyện tổng kết công tác năm 2020

Ngày đăng bài: 25/11/2020
Chiều ngày 24/11/2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Huỳnh Văn Hơn - Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện UBMTTQVN và các đoàn thể huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

 
z2195226970058_56feac0db4ab2fa72ae5be854c3e7d3c.jpg
Năm 2020, UBND huyện tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện không được thuận lợi nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự phối hợp đồng bộ của UBMTTQVN và các đoàn thể huyện, sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế huyện nhà tiếp tục duy trì ổn định, kết thúc năm, UBND huyện dự ước thực hiện đạt và vượt 20/27 chỉ tiêu, không đạt 07 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện được 2.192,659 tỷ đồng, đạt 100,02%KH, tăng 7,64% so với cùng kỳ năm 2019. Cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển dịch phù hợp, nông - lâm - thủy sản chiếm 47,24%, công nghiệp - xây dựng chiếm 35,02%, thương mại - dịch vụ chiếm 17,74%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,51 triệu đồng, bằng 98,80%KH, tăng 8,64% so với cùng kỳ năm 2019. Toàn huyện đã gieo trồng được 23.227 ha cây trồng các loại, đạt 100,42% kế hoạch, tăng 1,56% so với cùng kỳ; năng suất thu hoạch của hầu hết các loại cây trồng đạt và vượt kế hoạch đề ra; không để xảy ra bệnh dịch lớn trên cây trồng, vật nuôi; tiếp tục kêu gọi, hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn, trong năm, có 01 hợp tác xã được thành lập mới. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 33.278 triệu đồng, bằng 135,55% KH tỉnh giao, bằng 125,25% NQ HĐND huyện giao; trong đó, phần cấp huyện, xã hưởng 29.578 triệu đồng, đạt 132,1% KH tỉnh giao, đạt 121,17% NQ HĐND huyện giao. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 271.122 triệu đồng, bằng 120,04%KH tỉnh giao. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; chỉ đạo lồng ghép nhiều nguồn vốn, chương trình để thực hiện công tác giảm nghèo, đến cuối năm 2020, toàn huyện có 435 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,91%; 1.016 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 9,13%. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định; tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2019.
z2195226945683_889d42c7fa15200741ec76be6494918d.jpg
Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung trọng tâm sau: Tập trung hướng dẫn nhân dân thu hoạch cây trồng vụ mùa và gieo trồng vụ đông xuân; chú trọng việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật lâm nghiệp. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất các trường học; thực hiện quyết liệt các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt các chế độ cho các đối tượng chính sách, công tác giảm nghèo. Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn; phát huy tinh thần trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
                             Lệ Thanh - Văn phòng
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275