CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > UBND huyện tổ chức phiên họp đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019

UBND huyện tổ chức phiên họp đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019

Ngày đăng bài: 25/12/2019
Sáng ngày 24/12/2019, UBND huyện tổ chức họp kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo UBND huyện năm 2019. Đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.
80860630_2261504924142791_4586327590913966080_n.jpg
Theo báo cáo kiểm điểm, năm 2019, bám sát nghị quyết, chủ đề công tác năm, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Tỉnh, của Huyện ủy, tập thể lãnh đạo UBND huyện đã phát huy dân chủ, tập trung, công khai minh bạch, phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trong điểm, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; các chương trình, kế hoạch công tác năm của huyện và các chỉ tiêu nhiệm vụ được cấp trên giao trong năm cơ bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức so với kế hoạch. Có thể khẳng định, năm 2019, tập thể lãnh đạo UBND huyện nói chung và từng cá nhân nói riêng luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung công việc với Huyện ủy để bàn bạc, thống nhất xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Luôn quan tâm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBND huyện.
Tuy nhiên bệnh cạnh những mặt được, tập thể lãnh đạo UBND huyện cũng nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa chưa được thường xuyên, xuyên suốt, có lúc chưa quyết liệt, chưa nghiêm, thiếu kiểm tra, đôn đốc; đi công tác cơ sở chưa có kế hoạch, chủ yếu đi để kiểm tra, giải quyết vụ việc; thực hiện quy chế làm việc của UBND huyện có lúc, có nơi chưa tốt; chưa bố trí, sắp xếp kịp thời biên chế đối với các phòng chuyên môn dẫn đến thiếu hụt lãnh đạo, công chức chuyên môn của một số phòng; việc triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy có lúc chưa kịp thời; việc giải quyết đơn thư chưa chỉ đạo, xử lý dứt điểm.
Trên tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn và cầu thị, tập thể lãnh đạo UBND đã nghiêm túc kiểm điểm phê bình và tự phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực phụ trách; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại để thực hiện tốt hơn trong năm 2020.
Tiếp đó cuộc họp đã tiến hành kiểm điểm đối với cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã nghiêm túc kiểm điểm, đi sâu vào những hạn chế, tồn tại  của bản thân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng khắc phục hạn chế, tồn tại để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020.
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí đề nghị, tập thể UBND huyện và các cá nhân trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế; phân công thực hiện nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, cụ thể hóa quy chế hoạt động của UBND huyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2020.
                                             Đăng Khoa - Văn phòng HĐND và UBND huyện
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275