CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > UBND huyện sơ kết công tác quý I năm 2019

UBND huyện sơ kết công tác quý I năm 2019

Ngày đăng bài: 03/04/2019
Sáng ngày 03/4/2019 tại Hội trường huyện, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch đồng chủ trì cuộc họp thành viên UBND huyện (mở rộng) tháng 4 năm 2019 nhằm sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2019.
hop-thanh-vien-T4.jpg

Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện thường trực HĐND, UBMTTQVN huyện, các đoàn thể huyện, Ban Kinh tế - HĐND huyện, các ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.
Trong 03 tháng đầu năm 2019, thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển, dự toán thu, chi ngân sách năm 2019, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm, mặc dù còn gặp một số khó khăn nhưng đã đạt được những kết quả: Toàn huyện đã gieo trồng được 6.900,3 ha cây trồng các loại vụ đông xuân, đạt 97,06% kế hoạch; đàn gia súc, gia cầm sinh trưởng, phát triển bình thường; chưa có dịch bệnh xảy ra trên cây trồng, vật nuôi; hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ được duy trì ổn định; hoàn thành việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, tổ chức mời thầu, lựa chọn đơn vị đủ năng lực để triển khai các công trình theo kế hoạch năm 2019. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được duy trì ổn định, tai nạn giao thông được kiềm chế... Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn như: Thời tiết không thuận lợi nên ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; 05 vụ cháy mía nguyên liệu với diện tích thiệt hại là 26,4 ha; tiến độ thu hoạch cây mía có nhanh hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng năng suất, sản lượng đạt không cao, giá thu mua mía nguyên liệu thấp đã ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của người dân. Tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi, bệnh lở mồm long móng đang xảy ra tại các địa phương lân cận huyện nên phần nào đã ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi. Tình trạng phá rừng làm nương rẫy vẫn còn xảy ra. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chưa đạt kế hoạch tiến độ, đã thu được 5.098,35 triệu đồng, đạt 22,26% kế hoạch. Một số nhiệm vụ được UBND huyện giao các ngành, địa phương triển khai còn chậm. Chưa chủ động giải quyết các đơn thư của công dân, còn đùn đẩy trách nhiệm, chưa xử lý dứt điểm ….
Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự cuộc họp, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong quý II năm 2019: Hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây trồng, triển khai phương án phòng chống hạn, trong đó tập trung thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc; tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, chuẩn bị các điều kiện để triển khai kế hoạch trồng rừng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nguồn vốn, các công trình xây dựng cơ bản; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất các khu quy hoạch để tăng thu ngân sách; tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng kế hoạch hoạt động hè cho học sinh, sinh viên; tăng cường công tác phòng chống dịch dịch bệnh ở người. Triển khai đồng bộ các biện pháp để kiềm chế tai nạn giao thông; tiếp tục giải quyết đúng quy định các đơn thư, kiến nghị; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
                                   Lệ Thanh - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275