CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > UBND huyện sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2014

UBND huyện sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2014

Ngày đăng bài: 06/10/2014
Sáng ngày 02/10/2014, UBND huyện tổ chức Hội nghị thành viên UBND huyện (mở rộng) tháng 10/2014 nhằm sơ kết công tác 9 tháng đầu năm. Đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Nghệ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện Thường trực HĐND, UBMTTQ, các đoàn thể huyện; các Ủy viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan, đơn vị của Trung ương, của tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn thuộc huyện. 

20141002_0808447.jpg

Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014, ngay từ đầu năm UBND huyện đã tích cực, chủ động chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2014. Mặc dù, nhân sự lãnh đạo UBND huyện có thay đổi, đời sống của cán bộ và nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn huyện nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 09 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, tiêu biểu như: Diện tích gieo trồng thực hiện được 21.488ha, đạt 100%KH; không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn; giá trị sản lượng công nghiệp thực hiện được 175.615 triệu đồng, đạt 101,7%KH, tăng 22%CK; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thực hiện được 136.575 triệu đồng, đạt 106,4%KH, tăng 20,6%CK; thuế ngoài quốc doanh thu đạt 98,7%KH; 22/35 công trình xây dựng cơ bản đã thi công hoàn thành, các công trình còn lại đang thi công đảm bảo tiến độ; triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội; duy trì các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; giữ vững an ninh quốc phòng, tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy hành chính...
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế, đó là: Do nắng hạn nên năng suất, sản lượng cây trồng không đạt, đồng thời giá cả các mặt hàng nông sản biến động đã tác động nhiều đến đời sống người dân; công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm luôn được các ngành chức năng tập trung triển khai song chính quyền cơ sở và người chăn nuôi còn chủ quan nên đã xảy ra dịch cúm A/H5N1 ở đàn gà; thu tiền sử dụng đất đạt thấp dẫn đến việc giải quyết các nhu cầu chi theo dự toán gặp khó khăn, nhất là chi cho đầu tư xây dựng cơ bản; chất lượng giáo dục đại trà giữa các vùng chưa đồng đều; công tác an sinh xã hội tuy có bước tiến bộ, nhưng đời sống của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn; tình hình trật tự, an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới đồng thời nêu lên những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, địa phương.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Nghệ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận một số vấn đề trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới như sau: Tập trung chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ mùa và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ đông xuân; chủ động trong công tác phòng chống thiên tai năm 2014; hoàn thành nhiệm vụ rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 của huyện; tiếp tục thực hiện các tiêu chí chưa đạt đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản nhưng phải đảm bảo chất lượng, giải ngân nguồn vốn; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu trung tâm huyện; nâng cao chất lượng dạy và học; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác y tế, văn hóa; nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; xóa bỏ “Tà đạo Hà Mòn”, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn; chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội Đảng các cấp.
 
                                                             Lệ Thanh - VP


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275