CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > UBND huyện họp thành viên thường kỳ tháng 11/2019

UBND huyện họp thành viên thường kỳ tháng 11/2019

Ngày đăng bài: 08/11/2019
Chiều ngày 06/11/2019, UBND huyện tổ chức họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 11 năm 2019 để đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác tháng 10 năm 2019 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 03 tháng còn lại của năm 2019. Đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp.
70165437_2219532495006701_153796289174175744_n.jpg

Trong tháng 10 năm 2019, dưới sự chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan chuyên môn đã tập trung hướng dẫn nhân dân đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ mùa, đến nay đã hoàn thành kế hoạch gieo trồng với diện tích thực hiện được là 15.939,71 ha, đạt 97,5% kế hoạch; công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi được tăng cường, chưa phát hiện dịch bệnh xảy ra. Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện được 34.208 triệu đồng, bằng 109,6% so với cùng kỳ. Tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, hầu hết các công trình đã hoàn công, chuẩn bị nghiệm thu, đưa vào sử dụng, giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 70,32%KH. Thu ngân sách trên địa bàn được đẩy nhanh, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện được 19.064,57 triệu đồng, đạt 83,23% KH. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm, tiếp tục có chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 5 xảy ra từ ngày 30 đến ngày 31/10/2019 trên địa bàn huyện đã gây thiệt hại 169,92 ha cây trồng, gây tốc mái và hư hỏng 79 ngôi nhà của dân và 01 phòng học ở xã Phú An; khối lượng, số lượng các công việc, nhiệm vụ được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa làm, chưa hoàn thành trong năm 2019 còn khá nhiều; tiến độ thực hiện, giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt; tai nạn giao thông tăng so với tháng trước.
Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp để khắc phục các tồn tại, khó khăn và các nhiệm vụ chưa hoàn thành trong năm 2019. Kết thúc cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung quan trọng cần tập trung thực hiện trong 03 tháng còn lại của năm 2019 như sau: Các ngành, các cấp tập trung kiểm tra, rà soát, thống kê những nội dung công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, những công việc do UBND huyện giao chưa triển khai hoặc triển khai chậm so với tiến độ, khẩn trương đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện quyết liệt nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2019; tập trung hướng dẫn nhân dân chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ mùa, chuẩn bị kế hoạch sản xuất vụ đông xuân; tăng cường công tác phòng, chống lụt bão; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; tập trung thu các loại thuế còn thấp, tiền sử dụng đất; đôn đốc, kiểm tra các xã thực hiện chương trình nông thôn mới. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông.
                                                                             Lệ Thanh - VP
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275