CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Sơ kết chương trình xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm 2019

Sơ kết chương trình xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng bài: 11/07/2019
Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2019, tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Đak Pơ giai đoạn 2016-2020 đã chủ trì cuộc họp sơ kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Đak Pơ giai đoạn 2016-2020; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã.
67191317_2141240892835862_822360218548568064_n.jpg

67620010_2141240776169207_7136747955180011520_n.jpg

Trong 06 tháng đầu năm 2019, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các xã lựa chọn đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí đã đăng ký; công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh. Người dân đã nhận thức được mình làm vì mình, mình là chủ thể nên phong trào phát triển mạnh mẽ; đã huy động 2.516 triệu đồng từ các nguồn vốn lồng ghép để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Theo Bộ tiêu chí mới, hiện nay xã An Thành đạt 12/19 tiêu chí, xã Yang Bắc đạt 11/19 tiêu chí, xã Ya Hội đạt 09/19 tiêu chí, xã Hà Tam đạt 15/19 tiêu chí, xã Tân An đạt 19/19 tiêu chí, xã Cư An đạt 15/19 tiêu chí, xã Phú An đạt 16/19 tiêu chí; nhiều địa phương chưa đạt các tiêu chí về cơ sở vật chất trường học, văn hóa, thu nhập bình quân. Đây là những tiêu chí cần nguồn kinh phí đầu tư khá lớn, bên cạnh đó các xã chưa xác định nội dung công việc và lộ trình để thực hiện các tiêu chí đã đăng ký; trách nhiệm của người đứng đầu chưa cao nên trong công tác tổ chức triển khai vẫn còn thiếu sót, chưa đảm bảo yêu cầu mục tiêu, thực hiện và giải ngân vốn chương trình chậm; công tác theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện chưa đảm bảo thời gian quy định.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Đak Pơ giai đoạn 2016-2020 yêu cầu các xã tiếp tục chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tập trung, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc trong thực hiện xây dựng nông thôn mới; cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức, đơn vị phụ trách, giúp đỡ thực hiện từng phần việc, từng tiêu chí; đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm của người đứng đầu vào thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên ban chỉ đạo nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình trong công tác phối hợp hướng dẫn, giúp đỡ các xã tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí thuộc ngành, lĩnh vực của mình; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tiêu chí đã đăng ký; báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện chương trình trong thời gian đến.
Lệ Thanh – Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275