CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Ông Bùi Văn Khánh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ, nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Bùi Văn Khánh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng bài: 19/12/2022
Sáng ngày 19/12/2022, Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ khóa IV đã khai mạc kỳ họp thứ Mười (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Tham dự Kỳ họp có đồng chí Ngô Khắc Ngọc - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Thường trực HĐND các xã, thị trấn và 25/28 đại biểu HĐND huyện.

319850263_523295769739616_7689422444384474398_n.jpg

Tại kỳ họp, bà Lê Thị Thanh Mai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ, sau khi có quyết định điều động, phân công Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Pơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Trường. Sau đó, với 24/25 phiếu đồng ý, ông Bùi Văn Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện Đak Pơ đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, Kỳ họp đã nghe Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, UBMTTQVN huyện và các cơ quan Tư pháp thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023; tổng hợp kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười HĐND huyện.
 
IMG_1672018402908_1672018408234.jpg
 
Theo báo cáo trình tại Kỳ họp, trong năm 2022 bên cạnh những thuận lợi trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, huyện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, song đánh giá một cách khách quan, toàn diện trong năm dưới sự lãnh đạo sát sao của Huyện ủy, sự chỉ đạo, điều hành tập trung, quyết liệt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động tiếp tục thực hiện tốt chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới. Với 19/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch so với nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đề ra; các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống đồng bào các dân tộc không ngừng được cải thiện; phương thức tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện có nhiều đổi mới; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tiếp tục được củng cố, kiện toàn.
Buổi chiều, các đại biểu chia thành 03 tổ thảo luận.
                                                                   Thanh Hòa


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275