CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Khai giảng lớp Đảng viên mới đợt 2/2019

Khai giảng lớp Đảng viên mới đợt 2/2019

Ngày đăng bài: 24/09/2019
Sáng ngày 23/9, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đak Pơ đã khai giảng lớp bồi dưỡng cho Đảng viên mới đợt 2 năm 2019. Tham gia lớp học có 35 đảng viên dự bị đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.
IMG_20190924_100425-(1).jpg

Trong thời gian từ ngày 23/9 đến ngày 01/10, các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề như: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, xây dựng Đảng về đạo đức.... Lớp học giúp cho học viên nắm được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối cách mạng Việt Nam; nhiệm vụ của người đảng viên... Qua đó, mỗi Đảng viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức. 
                                                              Tuyết Mai - TTVHTT&TT Đak Pơ


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275