CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Huyện ủy Đak Pơ tổ chức Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI

Huyện ủy Đak Pơ tổ chức Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI

Ngày đăng bài: 22/10/2019
Ngày 14/10/2019, Huyện ủy Đak Pơ tổ chức Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI. Đồng chí Ngô Khắc Ngọc – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Trường - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

H1.jpg

Trong 09 tháng đầu năm 2019, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, chú trọng các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng diện tích gieo trồng thực hiện được 22.870,51 ha, đạt 98,24% Nghị quyết; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 8,6% so cùng kỳ; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai thực hiện hiệu quả; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, việc chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách được quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Về công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện chú trọng công tác tuyên truyền việc triển khai các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu Huyện ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung đẩy mạnh tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân gắn với thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo  an ninh – quốc phòng tại địa phương. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã chủ động bám sát các nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền để tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào thi đua, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc.
Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các tồn tại, khó khăn trong thời gian qua, đề xuất biện pháp thực hiện nhiệm vụ trong 03 tháng còn lại năm 2019.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Ngô Khắc Ngọc – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Các cấp uỷ, chính quyền, địa phương cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 17/12/2018 của Huyện ủy về ; hướng dẫn nhân dân chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ mùa, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Triển khai xây dựng thí điểm mô hình nông hội; phát triển mô hình hợp tác xã trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/HU ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng huyện nông thôn mới. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. Triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, nhất là trong dịp Lễ Noel 2019, Tết dương dịch 2020. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch số 107-KH/HU ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đạibiểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Châu Thanh Tuấn – Văn phòng


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275