CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Họp thành viên UBND huyện (mở rộng) tháng 7 năm 2014

Họp thành viên UBND huyện (mở rộng) tháng 7 năm 2014

Ngày đăng bài: 02/07/2014
Ngày 30/6/2014, tại Hội trường huyện, UBND huyện tổ chức Họp thành viên UBND huyện (mở rộng) tháng 7 năm 2014. Tham dự họp có đồng chí: Bí thư Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đại diện Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện, các thành viên UBND huyện; lãnh đạo UBMTTQVN và các đoàn thể huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; các cơ quan, đơn vị của Trung ương, của tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Cuộc họp đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm và bàn biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ 06 tháng còn lại cuối năm 2014: Việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước đang trên đà phục hồi nhưng còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện, trong 06 tháng đầu năm kinh tế huyện nhà đã đạt được những kết quả quan trọng: Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện được những kết quả bước đầu; hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông xuân; công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được duy trì thường xuyên; giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng so với cùng kỳ; thực hiện quản lý, điều hành ngân sách, chỉ tiêu tiết kiệm; việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tích cực. Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm, chú trọng và thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống của người dân, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin truyền thông, giải quyết việc làm được quan tâm, chú trọng và không ngừng được nâng cao; việc chấn chỉnh tình trạng vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước trong chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo Công văn số 805/UBND-NC ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh về việc không uống bia trong giờ làm việc nơi công sở bước đầu phát huy tác dụng; các vấn đề bức xúc xã hội được quan tâm giải quyết. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương ngày càng vững mạnh, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, tai nạn giao thông giảm 03 chỉ số...
Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế, đó là: Tình hình tiêu thụ các mặt hàng nông sản gặp nhiều khó khăn; công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tuy được các ngành chức năng triển khai song chính quyền cơ sở và người chăn nuôi còn chủ quan nên đã để xảy ra dịch bệnh cúm A (H5N1) ở đàn gà; thu ngân sách chưa đạt kế hoạch; đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, số hộ cận nghèo cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo lớn; tình hình trật tự, an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định.
Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã thảo luận, nêu rõ những thuận lợi và khó khăn, thách thức cần tháo gỡ để tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014 và được nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trọng Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm, các cấp, các ngành, các địa phương phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong đó lưu ý tiến độ thu hoạch vụ đông xuân và gieo trồng vụ mùa, công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; công tác xây dựng nông thôn mới, quản lý, bảo vệ rừng; thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất cho người có thu nhập thấp ở khu vực nông thôn, thi công các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân, thanh quyết toán, lập thủ tục chuẩn bị đầu tư năm 2015. kiểm tra, rà soát, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị khai giảng năm học mới, duy trì sĩ số học sinh; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với đối tượng chính sách, người có công, bảo trợ xã hội; tăng cường thực hiện công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, y tế  và kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông. Duy trì chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu.
Lan Hương (Văn phòng HĐND&UBND huyện)
Ảnh: Tín AK


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275