CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử

Ngày đăng bài: 22/01/2021
Sáng ngày 21/01/2021, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBCQG Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Hội nghị.

z2289809455070_2df5702ef2ae44b7fb4ff4116ba1b170.jpg

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra vào ngày 23/5/2021. Cuộc bầu cử này là cuộc vận động chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân vào Quốc hội và HĐND các cấp. Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt nhiều văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác bầu cử.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Cùng với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ta trong 2021. Kết quả của cuộc bầu cử sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Do đó, đồng chí yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐBCQG, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQVN, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt, đúng các mốc thời gian theo luật định về bầu cử. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với sự tập trung lãnh đạo của Đảng; sự vào cuộc tích cực, đầy trách nhiệm của Chính phủ, chính quyền các cấp và các cơ quan có liên quan, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.
Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275