CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khoá IV

Hội nghị triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khoá IV

Ngày đăng bài: 28/12/2021
Chiều ngày 27/12/2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 08 xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị tại điểm cầu huyện. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện có đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ huyện; đại diện các Ban HĐND, UBMTTQVN huyện; Thủ trưởng và kế toán các cơ quan chuyên môn, các cơ quan khối Đảng, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp, các Hội thuộc huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

z3058344144070_9cc12f7fa1c752d76e0214bfe11781a9.jpg

Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa IV, năm 2022 huyện Đak Pơ phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất là 7,56%; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,6 triệu đồng/người. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 29,5 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt 335 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 1,171%. Số lao động được tạo việc làm mới là 1.730 người. Tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 42,15%. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025) giảm còn 9,14%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 73,91%. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 87,5%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,9%. Tỷ lệ che phủ của rừng đạt 45,05%. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là 100%.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch mà các Nghị quyết Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa IV đã đề ra.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện, các địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội mà kỳ họp thứ Tư của HĐND huyện vừa thông qua. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm phối hợp, thực hiện đồng bộ hiệu quả cả nhiệm vụ khối Ðảng cũng như nhiệm vụ khối chính quyền. Xây dựng kế hoạch và chủ động, tích cực tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương và ngành, lĩnh vực năm 2022, đồng thời thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các biện pháp chủ động, phòng chống dịch bệnh COVID-19.
 
Ngọc Huyền - VP HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275