CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ Mười một - HĐND huyện khoá III

Hội nghị triển khai Nghị quyết Kỳ họp thứ Mười một - HĐND huyện khoá III

Ngày đăng bài: 25/12/2019
Sáng ngày 24/12/2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Kỳ họp lần thứ Mười một - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban HĐND, UBMTTQVN huyện; Thủ trưởng, kế toán các đơn vị dự toán cấp huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND và kế toán ngân sách các xã, thị trấn.      
h1.png
Kỳ họp thứ Mười Một - HĐND huyện khóa III đã thông qua 07 Nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý, tiền đề để UBND huyện triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020. Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã xác định rõ 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2020. Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 đã được HĐND huyện Kỳ họp thứ Mười một thông qua là 26,570 tỷ đồng; tổng nguồn vốn thực hiện đầu tư công năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện là 23.070 triệu đồng.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị,  địa phương tập trung, chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND huyện khóa III thông qua tại Kỳ họp thứ Mười một. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị,  địa phương thực hiện một số công việc trọng tâm sau: Khẩn trương xây dựng kế hoạch, có giải pháp cụ thể, tổ chức triển khai ngay các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã nêu. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, các địa phương đặt ra chỉ tiêu và phấn đấu thực hiện cao hơn chỉ tiêu được HĐND, UBND huyện giao. Chủ động xây dựng phương án thu; có giải pháp, biện pháp, kế hoạch thu chủ động, chi tiết đối với từng khoản phải thu, nhất là thu cân đối, thu tiền sử dụng đất... Đẩy nhanh tiến độ thực hiện ngay từ đầu năm đối với các nhiệm vụ chi đã được giao dự toán, không để dồn ép thanh toán vào các tháng cuối năm. Triệt để tiết kiệm chi; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ đầu năm, không để thất thoát ngân sách nhà nước. Tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên để chuyển sang chi đầu tư. Không bổ sung ngoài dự toán các khoản chi không cần thiết trừ những nội dung chi phục vụ các nhiệm vụ chính trị cấp bách, nhiệm vụ được huyện giao thêm. Căn cứ mức vốn kế hoạch được giao, chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các công trình, dự án ngay từ đầu năm; đối với các dự án khởi công mới yêu cầu hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng các công trình trong quý I/2020.
Ngọc Huyền - VP HĐND và UBND huyện
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275