CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị tổng kết giao ước thi đua Cụm thi đua số 2 tỉnh Gia Lai năm 2019

Hội nghị tổng kết giao ước thi đua Cụm thi đua số 2 tỉnh Gia Lai năm 2019

Ngày đăng bài: 11/02/2020
Chiều ngày 10/02/2020, tại thị xã An Khê, Cụm thi đua số 2 tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Về dự có đồng chí Lê Hoài Thanh, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai, lãnh đạo các huyện, thị xã trong Cụm thi đua số 2.
a57be2ac0159f907a048.jpg
Cụm thi đua số 2 tỉnh Gia Lai gồm các huyện Kbang, Mang Yang, Đak Pơ, Đak Đoa và thị xã An Khê. Năm 2019, với quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các huyện, thị xã đã đoàn kết phấn đấu đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hoạt động của các tổ chức Đảng, mặt trận, đoàn thể. Nổi bật là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đến nay toàn Cụm có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kinh tế tiếp tục giữ vững ổn định và phát triển, tốc độ tăng giá trị sản xuất các huyện, thị đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Thực hiện tốt công tác chính sách, người có công, giảm nghèo. Tiếp tục tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tinh giản biên chế; tăng cường kiểm tra, tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động, làm việc của các cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, cải cách hành chính; nêu gương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt.
Tại Hội nghị đã thông qua bảng tổng hợp kết quả thực hiện thi đua các đơn vị trong Cụm và bình xét phong trào thi đua năm 2019, qua đó Cụm thi đua 2 tỉnh Gia Lai thống nhất đề nghị UBND tỉnh Gia Lai tặng cờ thi đua xuất sắc cho huyện Mang Yang, tặng Bằng khen cho huyện Đak Pơ và thị xã An Khê. Đồng thời, suy tôn huyện Mang Yang làm Trưởng cụm thi đua số 2 năm 2020.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Thanh, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh mong muốn Cụm thi đua số 2 tỉnh Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời tăng cường phối hợp, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các huyện, thị xã trong Cụm để đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực tại các địa phương.
Châu Thanh Tuấn


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275