CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị tổng kết Quy chế dân chủ năm 2023

Hội nghị tổng kết Quy chế dân chủ năm 2023

Ngày đăng bài: 19/01/2024
Chiều ngày 18/01/2024, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

z5083443343671_c33f28fc1aa6e8e8ededf88311bd4caa.jpg

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe đồng chí Đặng Thành Công - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thông qua báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023. Theo báo cáo, năm 2023, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, gắn với công tác dân vận chính quyền; tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Trong năm, Ban Chỉ đạo huyện đã thành lập 02 đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại 06 đơn vị; triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đến các tổ chức cơ sở đảng và các cơ quan, đơn vị; hướng dẫn các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo kịp thời, hiệu quả.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và giải pháp khắc phục năm 2024.
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện ghi nhận các kết quả đạt được trong năm 2023, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2024 như: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người dân, doanh nghiệp, giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, công dân; tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp gắn với trách nhiệm của từng thành viên theo phân công.
Mỹ Nữ
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275
Chung nhan Tin Nhiem Mang