CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị tổng kết Cụm thi đua số 2 tỉnh Gia Lai

Hội nghị tổng kết Cụm thi đua số 2 tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 23/01/2024
Chiều ngày 22/01/2024, tại Hội trường huyện Đak Pơ, Cụm thi đua số 2 tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Cụm thi đua số 2 của tỉnh Gia Lai gồm 04 huyện Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, Kbang và thị xã An Khê. Năm 2023, huyện Đak Pơ là Trưởng cụm, thị xã An Khê là Phó Cụm thi đua số 2.

image_50448897.jpg

Năm 2023, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, nhưng các huyện, thị xã trong Cụm thi đua số 2 đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình. Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) huyện Đak Pơ đạt 2.735,764 tỷ đồng, bằng 100,05% kế hoạch, tăng 7,67%; huyện Đak Đoa đạt 10.858 tỷ đồng, bằng100,44% kế hoạch, tăng 10,7%; huyện Kbang đạt 5.696,5 tỷ đồng, bằng 100,019% kế hoạch, tăng 8,068%; huyện Mang Yang đạt 7.662,6 tỷ đồng, bằng 100,58% kế hoạch, tăng 11,7% và thị xã An Khê có tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) đạt 18.797,39 tỷ đồng, bằng 100,3% kế hoạch, tăng 12,83% so với năm 2022. Tổng diện tích gieo trồng toàn Cụm thi đua đạt hơn 90.497 ha. Tổng thu ngân sách nhà nước các huyện, thị xã đạt 356,667 tỷ đồng. Toàn Cụm thi đua đã thành lập mới 129 doanh nghiệp và hợp tác xã. Tỷ lệ hộ nghèo của các địa phương đều giảm so với năm 2022; cụ thể huyện Mang Yang giảm 3,32%, Đak Pơ giảm 1,8%, Đak Đoa giảm 2,12%, Kbang giảm 2,72%; thị xã An Khê giảm 0,33%. Công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn các huyện, thị xã tiếp tục được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân hưởng ứng tích cực; các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, qua đó góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội các địa phương ngày càng phát triển.

image_50416129.jpg
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời bình bầu, suy tôn đơn vị huyện Kbang dẫn đầu Cụm thi đua số 2 năm 2023 và đề nghị tặng Cờ thi đua, đề nghị tặng Bằng khen cho huyện Đak Pơ.

image_50442241.jpg
Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 2 năm 2024, theo đó, Cụm trưởng là thị xã An Khê và Cụm phó là huyện Mang Yang và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2024 với 28 chỉ tiêu của các nhóm nhiệm vụ.
Hồng Lệ - PNV


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275
Chung nhan Tin Nhiem Mang