CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020

Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020

Ngày đăng bài: 25/06/2020
Ngày 23/6, đồng chí Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC.

 
images2899698_lay23_6_Ch__t_ch_UBND_t_nh_V__Ng_c_Th_nh_ph_t_bi_u_t_i_H_i_ngh___nh_Ph__ng_Linh-(1).jpg
Giai đoạn 2011-2020, công tác CCHC Nhà nước của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về CCHC được nâng lên; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chức bộ máy hành chính được tinh giản, cải cách tài chính công đạt kết quả tích cực, cơ chế khoán biên chế và cơ chế quản lý tài chính từng bước đổi mới; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chấn chỉnh, đi dần vào nền nếp; công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức tiếp tục được quan tâm, đổi mới; việc điều động, luân chuyển cán bộ, công chức triển khai nghiêm túc; chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính của các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện. So với mục tiêu tỉnh đặt ra trong giai đoạn 2011-2020 tại Quyết định số 04/QĐ-UBND, đến năm 2020, tỉnh đã hoàn thành đạt hoặc vượt mức các mục tiêu.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thành ghi nhận những nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện công tác CCHC; đề nghị giai đoạn 2021-2030, các ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt các nội dung trong chương trình CCHC Nhà nước. Trong đó, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; chú trọng nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản của Chính phủ để ban hành, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn tại địa phương; cắt giảm và nâng cao chất lượng TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước; lựa chọn những TTHC cần cắt giảm về quy trình và bảo đảm cắt giảm ít nhất 25% thời gian giải quyết; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW; phấn đấu đến năm 2030, đội ngũ CBCCVC có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước; phấn đấu và duy trì 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, xã được giao thực hiện tự chủ. Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với CCHC...
 Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng bằng khen cho 6 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020.​/.​
Đăng Khoa


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275