CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc tron

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày đăng bài: 11/11/2022
Sáng ngày 10/11/2022, Huyện ủy Đak Pơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thanh Mai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Văn Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

z3869402759414_7328ce2c45253d8efe6d6cbbcdf21de7.jpg

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 10 năm qua, các cấp, ngành của huyện đã tích cực tổ chức quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, nhờ đó nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trong huyện về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được nâng lên một bước. Việc vận hành cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được duy trì có nề nếp, đạt hiệu quả. Sức chiến đấu của lực lượng vũ trang ngày càng được nâng cao. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương được triển khai toàn diện, đạt hiệu quả. Nội bộ đoàn kết, thống nhất; tinh thần cảnh giác cách mạng cao, kiên quyết làm thất bại âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và giữ vững an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại: nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh một số cơ quan, ban ngành và nhân dân còn hạn chế; một số cấp ủy Đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên; công tác thông tin tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú,…
Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm kết quả đạt được và đề xuất giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết. Trong đó, tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ban, ngành đoàn thể, tổ chức xã hội, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh: Trong thời gian tới cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật, quốc phòng an ninh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết kịp thời, hiệu quả mọi tình huống.
Tuyết Mai


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275