CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám (bất thường) - HĐND huy

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám (bất thường) - HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng bài: 31/05/2019
Sáng ngày 30/5/2019, Thường trực HĐND huyện Đak Pơ khóa III đã tổ chức Hội nghị liên tịch để chuẩn bị nội dung, dự kiến thời gian Kỳ họp thứ Tám (bất thường) - Hội đồng nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Đinh Kíp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, chủ trì.

Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; các đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban thuộc huyện có liên quan.

hop-lien-tich.jpg


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến thảo luận về thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ Tám (bất thường) - Hội đồng nhân dân huyện khóa III và thống nhất: Kỳ họp thứ Tám (bất thường) - Hội đồng nhân dân huyện khóa III dự kiến sẽ được tổ chức vào sáng ngày 05/6/2019; tại kỳ họp thứ Tám (bất thường), Hội đồng nhân dân huyện sẽ tập trung xem xét, đánh giá và quyết định các nội dung như: Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021; xem xét điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Đak Pơ; xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn ngân sách huyện.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Kíp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện nhấn mạnh, thời gian tổ chức kỳ họp lần thứ Tám (bất thường) của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 không còn nhiều, đề nghị các cơ quan đơn vị chức năng có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chuẩn bị, rà soát và tiến hành các công việc của Kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng quy trình và tiến độ thời gian theo quy định của pháp luật. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung theo quy định hiện hành để trình Kỳ họp lần thứ Tám (bất thường) - Hội đồng nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021; giao các Ban HĐND huyện thẩm tra nội dung các Tờ trình và Dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; giao Văn phòng HĐND và UBND huyện làm thư ký Kỳ họp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham mưu Thường trực HĐND huyện tổ chức tốt kỳ họp thứ Tám (bất thường); phối hợp với các cơ quan hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết đã thông qua tại Kỳ họp để trình Chủ tịch HĐND huyện ký ban hành...

Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyệnCơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275