CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng

Ngày đăng bài: 25/10/2023
Sáng ngày 24/10/2023, tại Hội trường huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng cho 120 cán bộ chủ chốt của huyện.

h1.png

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt các văn bản gồm: Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ướng khóa XIII; Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chương trình hành động số 65-CTr/TU, ngày 29/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TW, ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng.
Thông qua Hội nghị, nhằm giúp các đại biểu nắm rõ các nội dung cơ bản, cốt lõi của các văn bản của Đảng. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi nội dung các văn bản của Đảng theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực.
Cao Thị Thư Thái-Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275