CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND cấp xã

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND cấp xã

Ngày đăng bài: 20/04/2023
Ngày 19/4/2023, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

h1.jpg

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quộc hội về việc hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND”, Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đã làm được của HĐND cấp huyện, cấp xã trong công tác giám sát nói chung và giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, khẳng định: Giám sát của HĐND là một hoạt động quan trọng của HĐND đã được quy định cụ thể tại Luật Hoạt động giám sát, Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua hoạt động giám sát đã từng bước giải quyết kịp thời, dứt điểm những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được một số Thường trực HĐND các xã, thị trấn quan tâm, giám sát thường xuyên; việc đôn đốc, theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị cử tri sau giám sát chưa thường xuyên; việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 chưa được quyết liệt…
 
z4312680121218_8e91335bf31f55d4c8e56757fde17a70.jpg
Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Thường trực, các đại biểu HĐND huyện, cấp xã tiếp tục quán triệt, nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từng bước đưa hoạt động giám sát chuyên đề ngày càng bài bản, đảm bảo các quy định, trình tự, phù hợp tính chất hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và điều kiện thực tiễn; đổi mới phương thức giám sát, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và công tâm; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị cử tri sau giám sát; theo dõi, tổng hợp các nội dung đã kết luận, kiến nghị sau giám sát Thường trực HĐND về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, rà soát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành; đối với những kiến nghị chưa được thực hiện nghiêm túc, hoặc tiến độ thực hiện chậm thì cần phải phân tích, đánh giá nguyên nhân và tìm biện pháp để khắc phục, nếu thấy cần thiết có thể đưa nội dung kiến nghị sau giám sát ra chất vấn tại kỳ họp để bảo đảm việc thực hiện được nghiêm túc.
                                                                             Thanh Hòa


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275