CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Ngày đăng bài: 09/02/2023
Ngày 08/02/2023, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Đồng chí Nguyễn Minh Cảnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.  

h1.png

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe đại diện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quán triệt và hướng dẫn một số văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; định hướng, hướng dẫn xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; đồng thời, tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2023.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2022. Đồng thời, yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các cấp trong năm 2023 nghiêm túc rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua; đánh giá đúng chất lượng, hiệu quả và đề ra những giải pháp cụ thể, tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới. Cụ thể: Tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã được cụ thể hóa trong Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; thực hiện việc kiểm tra, giám sát với tinh thần kiên quyết, kiên trì, thực sự dân chủ, công khai, thận trọng, khách quan, chặt chẽ; nâng cao chất lượng tham mưu và chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành chương trình đề ra; tăng cường công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề và việc tổ chức thực hiện các kết luận sau kiểm tra, kịp thời phát dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra. Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên, tổ chức đảng (nếu có). Xử lý và tham mưu xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng. Tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, đơn vị. Cùng với đó, đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra thường xuyên trau dồi, nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên tu dưỡng đạo đức tác phong người làm công tác kiểm tra.
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275