CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị chuẩn bị kỳ họp thứ Mười hai - HĐND huyện khóa III

Hội nghị chuẩn bị kỳ họp thứ Mười hai - HĐND huyện khóa III

Ngày đăng bài: 22/05/2020
Sáng ngày 21/5/2020, Thường trực HĐND huyện Đak Pơ tổ chức Hội nghị để thống nhất thời gian, nội dung trình tại Kỳ họp thứ Mười hai, HĐND huyện khóa III. Đồng chí Đinh Kíp – Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các Ban HĐND huyện và một số cơ quan, đơn vị có liên quan

h1.jpg
Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ Mười hai – HĐND huyện khóa III. Dự kiến Kỳ họp thứ Mười hai – HĐND huyện tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 22/7 đến ngày 23/7/2020; kỳ họp tập trung xem xét một số nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện; các báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện Dự toán thu, chi ngân sách địa phương, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân, công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp huyện 6 tháng đầu năm 2020. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; thông báo những ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả giám sát của HĐND huyện…. Ngoài ra, Kỳ họp còn xem xét điều chỉnh dự toán thu, chi ngân địa phương năm 2020, phương án sử dụng số kết dư ngân sách huyện năm 2019; thông qua danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Kíp - Phó Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chuẩn bị, rà soát và tiến hành các công việc của Kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng quy trình và thời gian theo quy định. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung để trình Kỳ họp lần thứ Mười hai HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021; giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị tốt các điều kiện để kỳ họp thứ Mười hai - HĐND huyện khóa III diễn ra thành công.
Thanh Hòa  - Văn phòng HĐND&UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275