CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười bốn và Mười lăm - HĐND huyện khóa III

Hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười bốn và Mười lăm - HĐND huyện khóa III

Ngày đăng bài: 06/11/2020
Sáng ngày 05/11/2020, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề) và Kỳ họp thứ Mười lăm - HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Ngô Khắc Ngọc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, các Ban HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

 
z2161628456421_484cd878e02784c8de0fdc935280f8af.jpg
Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia ý kiến thảo luận và thống nhất về thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ Mười bốn và thứ Mười lăm - HĐND huyện khóa III: Kỳ họp thứ Mười bốn dự kiến tổ chức 01 ngày (16/11/2020), Kỳ họp sẽ xem xét bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa III đối với bà Bùi Thị Thương và đề nghị giải thể phòng Y tế huyện chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng HĐND và UBND huyện. Kỳ họp thứ Mười lăm được tổ chức từ ngày 22/12 đến ngày 23/12/2020, kỳ họp sẽ xem xét, đánh giá và quyết định các nội dung như: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, các Ban HĐND huyện; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 và phương án phân bổ chi ngân sách huyện năm 2021; sử dụng dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2020; phê duyệt các chỉ tiêu đạt được kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và một số nhiệm vụ, nội dung khác thuộc thẩm quyền.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Khắc Ngọc - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, từ nay đến ngày tổ chức kỳ họp thứ Mười bốn và Kỳ họp thứ Mười lăm không còn nhiều, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chuẩn bị, rà soát và tiến hành các công việc của Kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng quy trình và tiến độ thời gian. UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp. Đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp xúc cử tri, ghi nhận đầy đủ các ý kiến phản ánh để gửi đến các cơ quan thẩm quyền trả lời, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị tốt các điều kiện về địa điểm, nội dung, chương trình, đảm bảo Kỳ họp thứ Mười bốn và thứ Mười lăm HĐND huyện diễn ra thành công.
                             Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275