CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết

Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết

Ngày đăng bài: 28/10/2019
Sáng ngày 25-10-2019, tại Hội trường mặt trận, Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (Khóa VII) cho 80 đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân trên địa bàn.
image1-(5).jpg

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Thông qua Hội nghị góp phần giúp cho cán bộ chủ chốt Hội Nông dân các cấp nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội thông qua.
Lan Anh – TTVH,TT&TT huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275