CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội đồng nhân dân huyện tổ chức thành công kỳ họp thứ Mười HĐND khóa IV

Hội đồng nhân dân huyện tổ chức thành công kỳ họp thứ Mười HĐND khóa IV

Ngày đăng bài: 21/12/2022
Sáng nay 20/12/2022, tại Hội trường huyện, Kỳ họp thứ Mười HĐND huyện khoá IV tiếp tục ngày làm việc thứ Hai.

h1.jpg

Mở đầu ngày làm việc thứ hai, các đại biểu được nghe Tổ thư ký báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận tại các tổ. Theo đó, qua thảo luận tổ có 16 đại biểu tham gia phát biểu với 38 ý kiến, trong đó đối với Báo cáo 412/BC-UBND ngày 14/12/2022 của UBND huyện về tình hình thực hiện công tác năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, đại biểu đề nghị UBND huyện trong thời gian tới cần có giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo, nhất là những tồn tại, hạn chế kéo dài trong nhiều năm như công tác sau quy hoạch các khu dân cư; phân tích, làm rõ nguyên nhân thực hiện không đạt 03 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra và một số nội dung khác xoay quanh các vấn đề quan trọng của địa phương như: xây dựng làng nông thôn mới, xã nông thôn mới; tiến độ thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác quy hoạch chung thị trấn Đak Pơ, quy hoạch chi tiết khu dân cư; đầu tư, sửa chữa một số hạng mục, công trình trên địa bàn huyện,....
 
h2.jpg
 
Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tổ và các ý kiến thảo luận chung tại Hội trường, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan, lãnh đạo UBND huyện đã trả lời, giải trình một số nội dung, qua đó đại biểu cơ bản thống nhất với ý kiến trả lời, giải trình của UBND huyện.
Kết thúc Kỳ họp, HĐND huyện khóa IV đã biểu quyết thông qua 15 Nghị quyết trên các lĩnh vực; đồng thời HĐND huyện giao cho Thường trực HĐND huyện, UBND huyện theo trách nhiệm, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua.

321247827_732835234640617_1816715797819512460_n.jpg
 
Bế mạc Kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn tiếp thu, quan tâm thực hiện những ý kiến của đại biểu và cần lưu ý thêm một số vấn đề như: Tăng cường hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các ngành, các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền số, xã hội số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ; kịp thời chấn chỉnh, xử lý, thay thế cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, có dấu hiệu né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, dẫn đến tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chưa đạt yêu cầu, làm giảm niềm tin của tổ chức, cá nhân có liên quan. Tập trung thực hiện tốt 03 chương trình mục tiêu quốc gia, quan tâm chỉ đạo công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chính sách an sinh xã hội. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân đón Tết, vui Xuân Quý Mão 2023 trong không khí vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, nghĩa tình.
 
                                                                   Thanh Hòa
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275