CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ tổ chức kỳ họp thứ sáu (chuyên đề), nhiệm kỳ 2021-2026

Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ tổ chức kỳ họp thứ sáu (chuyên đề), nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng bài: 31/03/2022
Chiều ngày 31/3/2022, tại Hội trường huyện, Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) để xem xét Báo cáo việc giải quyết công việc giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của HĐND huyện và quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2022 (đợt 2) từ nguồn ngân sách huyện.

Untitled.png

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung xem xét, cho ý kiến đối với Báo cáo của Thường trực HĐND huyện về giải quyết công việc giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của HĐND huyện năm 2022, qua thảo luận, kỳ họp đã thống nhất phân khai các nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách huyện năm 2022 với tổng kinh phí là 2.878 triệu đồng; thống nhất Phương án sử dụng tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện năm 2022, trong đó nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện được sử dụng là 8.386 triệu đồng.
Đồng thời, Kỳ họp cũng đã thảo luận, xem xét và quyết định thông qua  Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022 (đợt 2) thuộc nguồn ngân sách huyện với tổng nguồn vốn là 17.100 triệu đồng.
                                                                                       Thanh Hòa


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275