CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > HĐND huyện thông qua 2 Nghị quyết về vốn đầu tư

HĐND huyện thông qua 2 Nghị quyết về vốn đầu tư

Ngày đăng bài: 03/02/2024
Chiều 02/02/2024, HĐND huyện Đak Pơ khóa 4 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) để cho ý kiến và biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết liên quan đến việc vốn đầu tư.

image_50446849.jpg

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND huyện và các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia với tổng số vốn 20.218 triệu đồng. Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2024 (đợt 2) nguồn vốn ngân sách địa phương với số tiền 1.560 triệu đồng; phân bổ 4.800 triệu đồng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh; phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ huyện xây dựng huyện nông thôn mới với số tiền 13.600 triệu đồng.
NGUYỄN HIỀN


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275
Chung nhan Tin Nhiem Mang