CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > HĐND huyện Đak Pơ tổ chức Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề)

HĐND huyện Đak Pơ tổ chức Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề)

Ngày đăng bài: 23/08/2022
Chiều ngày 22/8/2022, tại Hội trường huyện, HĐND huyện đã tổ chức Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Kỳ họp có đồng chí Ngô Khắc Ngọc - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện Đak Pơ; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị và 23/28 đại biểu HĐND huyện.

h1.jpg
Kỳ họp đã nghe đại diện Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện thông qua 03 tờ trình gồm: Đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 14 Quy chế hoạt động của HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của HĐND huyện Đak Pơ; giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.
Trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện đã thống nhất thông qua 03 nghị quyết trên.
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ về Kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Kỳ họp thứ Tám HĐND huyện biểu quyết thông qua đảm bảo theo quy định. Đồng thời, đề nghị UBND huyện, các ngành, địa phương phải có quyết tâm cao nhất để tập trung nguồn lực, công sức, trí tuệ để triển khai tổ chức thực hiện các Chương trình, phấn đấu giải ngân đạt 100% vốn kế hoạch được giao, đặc biệt lưu tâm tới các giải pháp vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước.  
Thanh Hòa


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275