CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > HĐND huyện Đak Pơ tổ chức Kỳ họp thứ Nhất khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND huyện Đak Pơ tổ chức Kỳ họp thứ Nhất khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng bài: 28/06/2021
Sáng ngày 28/6/2021, tại Hội trường huyện, HĐND huyện đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Ngô Khắc Ngọc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp; tham dự Kỳ họp có đồng chí Huỳnh Thế Mạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện, các đồng chí lãnh đạo huyện, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện.

 
z2579703045051_04226edb7e29e9bf69a3a2ed2a148694.jpg
Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa IV. Theo đó, toàn huyện có 32.305 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 99,94%, kết quả đã bầu 02 đại biểu quốc hội, 02 đại biểu HĐND tỉnh, 30 đại biểu HĐND huyện và 174 đại biểu HĐND cấp xã.
Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của huyện. Kết quả, đồng chí Ngô Khắc Ngọc - Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện khóa III được tín nhiệm bầu chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa IV; ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa III tái cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa IV. Đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện được tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Bùi Thị Thương và đồng chí Huỳnh Văn Hơn được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, kỳ họp cũng đã tiến hành bầu 03 Trưởng ban HĐND huyện gồm Ban Pháp chế, Ban Dan tộc và Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện, 13 ủy viên UBND huyện; 19 vị Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

z2579702618782_171daa14e467dbbe15f3e392ff9e779a.jpg
Cũng tại Kỳ họp, đại diện UBMTTQVN huyện đã thông qua báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa IV, Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 2).
Bế mạc Kỳ họp, đồng chí Ngô Khắc Ngọc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND huyện đã tập trung trí tuệ, sáng suốt bầu ra các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Đồng thời, đồng chí đặt ra 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó Thường trực HĐND, UBND huyện sớm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tăng cường mối quan hệ phối hợp trong thực thi nhiệm vụ; phát huy vai trò của MTTQVN và các đoàn thể các cấp; trước mắt, trong 06 tháng còn lại của năm 2021 tập trung cao độ cho việc thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao vai trò chỉ đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo UBND huyện, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn; vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của mình. Ngay sau Kỳ họp này, Thường trực HĐND huyện phối hợp UBND huyện, các cơ quan có liên quan khẩn trương chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021.
Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275