CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật cụm CN số 01 huyện Đak Pơ, tỉnh G

Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật cụm CN số 01 huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 12/10/2022
Tải Thông báo tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275