CHUYÊN MỤC
Về việc tạm dừng Tiếp công dân từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020

Ngày đăng bài: 01/04/2020
Tải Thông báo tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275