CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > Về việc lấy ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Đ

Về việc lấy ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Đak Pơ

Ngày đăng bài: 12/08/2021

Thông báo số 80/TB-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện Đak Pơ. Tải tại đây

Báo cáo Thuyết minh. Tải tại đây

Biểu kèm theo. Tải tại đây

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đak Pơ (.PDF). Tải tại đây

Tệp đính kèm. BDHT HUYEN DAK PO 2019.dgn    bo roi.dgn     diahinh IN.dgn     khung IN.dgn     QH_DAKPO_MAU_12.8.DGN     ranhgioi IN.dgn      text IN.dgn


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275