CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > Về việc Bộ phận Một cửa huyện Đak Pơ hoạt động trở lại

Về việc Bộ phận Một cửa huyện Đak Pơ hoạt động trở lại

Ngày đăng bài: 10/12/2021
Tải nội dung tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275