CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > Thông báo lịch tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ và phân công nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết q

Thông báo lịch tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ và phân công nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ huyện Đak Pơ

Ngày đăng bài: 29/03/2019
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đak Pơ thông báo lịch tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ và phân công nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ huyện Đak Pơ
Tải thông báo chi tiết tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275