CHUYÊN MỤC
Thông báo lịch tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân huyện

Ngày đăng bài: 24/05/2019
Thông báo lịch tiếp công dân thường xuyên và định kỳ tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện
Tải Thông báo chi tiết tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275