CHUYÊN MỤC
Thông báo lịch tiếp công dân ngày 14, 15/02/2019 của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng bài: 29/01/2019
Thông báo lịch tiếp công dân ngày 14, 15/02/2019 của Thường trực HĐND huyện
Tải Thông báo chi tiết tại đây: 08-TB-HDND.pdf


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275