CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > Thông báo: Về việc tuyển dụng viên chức giáo viên cấp huyện năm 2020

Thông báo: Về việc tuyển dụng viên chức giáo viên cấp huyện năm 2020

Ngày đăng bài: 26/11/2020
Tải Thông báo số 73/TB-UBND ngày 26/11/2020 tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275