CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > Thông báo: Về việc nhận tiếp nhận hồ sơ viên chức giáo viên

Thông báo: Về việc nhận tiếp nhận hồ sơ viên chức giáo viên

Ngày đăng bài: 24/09/2021
Tải nội dung Thông báo 205/TB-UBND


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275