CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > Thông báo: Về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ của Phòng Y tế về Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hi

Thông báo: Về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ của Phòng Y tế về Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện

Ngày đăng bài: 31/12/2020
Tải Thông báo tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275