CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > THÔNG BÁO: Về việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Đak Pơ

THÔNG BÁO: Về việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Đak Pơ

Ngày đăng bài: 11/08/2021
Tải nội dung Thông báo tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275