CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng bài: 19/11/2021
Tải Thông báo tại đây
Tải Danh sách tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275