CHUYÊN MỤC
THÔNG BÁO: Về việc dời lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2020

Ngày đăng bài: 10/11/2020
Dời lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2020 vào thứ Hai (16/11/2020) sang thứ Ba (17/11/2020)
Tải Thông báo tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275