CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > THÔNG BÁO: Về việc điều chỉnh thời gian kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

THÔNG BÁO: Về việc điều chỉnh thời gian kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng bài: 14/12/2021
Tải Nội dung tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275