CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > THÔNG BÁO: Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa huyện

THÔNG BÁO: Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa huyện

Ngày đăng bài: 03/12/2021
Tải Nội dung thông báo tại đây
1.png


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275