CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > THÔNG BÁO: Mời tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng

THÔNG BÁO: Mời tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng

Ngày đăng bài: 06/04/2022
- Tải nội dung Thông báo tại đây
- KẾ HOACH: Tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Đak Pơ.  Tải tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275