CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > THÔNG BÁO: Kết quả lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất trên

THÔNG BÁO: Kết quả lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất trên địa bàn thị trấn Đak Pơ, xã Phú An và xã Tân An thuộc huyện Đak Pơ

Ngày đăng bài: 26/11/2021
Tải Nội dung Thông báo tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275