CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > THÔNG BÁO: Hoạt động của Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Gia Lai

THÔNG BÁO: Hoạt động của Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 13/07/2023
http://thongkegialai.gov.vn
Tải Thông báo tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275