CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Special Pages > Thông báo > Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Đak P

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Đak Pơ

Ngày đăng bài: 10/02/2023
* Tải Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 10/02/2023 tại đây 

* Tải Dự thảo Luật Đất đai tại đây

* Góp ý trực tiếp thông qua Trang Thông tin lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi): https://luatdatdai.monre.gov.vn


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275